Návod - výměna Apple iPhone 7 LCD


    
Máte poškozený LCD nebo dotykovou část? Přečtěte si jak vyměnit kompletní LCD na Vašem iPhone 7.Apple iPhone 7 návod na výměnu LCD krok za krokem

Úvod

Máte poškozený LCD nebo dotykovou část?

Přečtěte si jak vyměnit kompletní LCD na Vašem iPhone 7. 


Na výměnu je potřebné nářadí: P2 Pentalobe Šroubovák iPhone, Trojúhelníkový šroubovák Y000, Pinzeta, Phillips # 000 šroubovák, přísavka, Spudger "plastové páčidlo".Upozornění: tento návod slouží jen pro daný model, s jinými mohou být odlišnosti v postupu. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození které si způsobíte, návod vyžaduje zručnost a odborné znalosti.

Potřebný čas: 45 - 60 minut

Krok 1

Než začnete, vybijte baterii iPhone pod 25%. Nabitá lithium-iontová baterie se může vznítit / nebo explodovat, pokud je náhodně propíchnuta.

Před zahájením demontáže vypněte iPhone.

Demontujte dva šroubky na spodní hraně iPhone.

Otevřením displeje iPhone dojde k porušení jeho nepromokavých těsnění a ztrátě záruky. Mějte náhradní těsnění připravené, než budete pokračovat, složit svůj iPhone bez výměny těsnění znamená ztrátu voděodolnosti.
Krok 2

Používejte bezpečnostní brýle, které chrání oči před jakýmkoli sklem, které se během opravy uvolní.

Pokud rozbité sklo způsobuje obtížnou manipulaci s přísavkou v příštích několika krocích, zkuste sklo přelepit (např. silnou Páskou) a tím zvednout displej.

Krok 3 

Upněte přísavku do spodní poloviny displeje, těsně nad domovským tlačítkem.

Ujistěte se, že přísavka se nepřekrývá s domovským tlačítkem, protože to zabrání tvorbě podtlaku mezi přísavkou a předním sklem a tím nebude přísavka držet.
Krok 4 

Zatáhněte za přísavku a vytvořte malou mezeru mezi sestavou displeje a rámem telefonu.

Vložte plochý konec páčidla do mezery.

Vodotěsné lepidlo, které drží displej na svém místě, je velmi silné a vytvoření této počáteční mezery vyžaduje značné množství síly. Pokud máte problémy s otevřením mezery, promáčkněte obrazovku nahoru a dolů, abyste oslabili lepidlo.
Krok 5 

Zvedněte displej na levé straně iPhone, začněte na spodním okraji a pohybujte se směrem k tlačítkům ovládání hlasitosti a tichému přepínači. Na pravé straně postupujte stejně.

Nehýbejte s horním okrajem telefonu, riskujete poškození plastových svorek, které zajišťují displej.

Vyklopte přísavku, abyste zvedli displej a otevřeli iPhone.

Nezdvihejte displej o více než 10 °, jelikož na pravém okraji zařízení jsou připojeny ploché kabely, které spojují displej s logickou deskou.
Krok 6 

Vytáhněte sestavu displeje mírně dolu od horního okraje telefonu, abyste uvolnili spony, které jsou přidržovány k zadnímu pouzdru.

Posuňte otvírací páčidlo podél horního okraje iPhone, mezi zadním sklem a předním panelem, abyste uvolnily zbývající lepidlo, které drží obrazovku na svém místě.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili plastové svorky na horním okraji telefonu.
Krok 7


Otevřete iPhone otočením displeje z levé strany na pravou stranu.

Nepokoušejte se úplně oddělit displej, protože několik křehkých plochých kabelů ho stále připojuje k logické desce iPhone.
Krok 8 

Demontujte čtyři šrouby Y000, s následujícími délkami a demontujte dolní konzolu zakrývající konektory.

Tři 1,2 mm šrouby

Jeden 2,4 mm šroub

Během této opravy se ujistěte že každý šroub vrátíte přesně do místa, odkud pochází, aby nedošlo k poškození vašeho iPhone.
Krok 9

Použijte špičku páčidla, abyste zvedli konektor baterie ze zásuvky na logické desce.

Kabel konektoru lehce ohněte, aby se zabránilo kontaktu se zásuvkou a zajištění napájení telefonu.
Krok 10

Před odpojením nebo opětovným připojením kabelů v tomto kroku se ujistěte, že je baterie odpojena.

Použijte páčidlo nebo nehet k odpojení dvou spodních konektorů displeje tím, že je budete přitahovat přímo z jejich zásuvek na logické desce.

Chcete-li tyto kabely znovu připojit, zatlačte dolů na jeden konec, dokud nezaklapne na své místo, poté opakujte na opačném konci. Nestlačujte středem. Je-li konektor dokonce mírně zarovnán, konektor se může ohnout a způsobit trvalé poškození.

Pokud máte prázdnou obrazovku, bílé čáry na displeji nebo částečný nebo úplný nedostatek dotykové odezvy po opětovném sestavení telefonu, zkuste odpojit a opatrně znovu připojit oba tyto kabely a ujistěte se, že jsou plně usazeny.
Krok 11

Demontujte dva 1,3 mm šrouby Phillips upevňující držák přes konektor sestavy čidla čelního panelu.

Demontujte držák.
Krok 12 

Odpojte konektor sestavy čidla čelního panelu od jeho zásuvky na logické desce.

Tento lisovací konektor by měl být opět připojen stejně, aby se minimalizovalo riziko ohýbání plochého kabelu.

Demontujte sestavu displeje.

Během opětovné montáže zde přerušte, pokud chcete vyměnit Vodotěsné lepidlo v tomto kroku jej instalujte.
Krok 13

Demontujte čtyři šrouby Y000, které připevňují držák přes senzor domácího tlačítka / Touch ID:

Jeden šroub 1,1 mm

Tři šrouby 1,3 mm

Odstraňte držák, který zajišťuje senzor domácího tlačítka / Touch ID.

Během opětovného sestavení dbejte na to, aby tyto šrouby nebyly příliš utaženy, pak nemusí fungovat vaše domovské tlačítko.
Krok 14

Páčete pod levým okrajem konektoru kabelu domovského tlačítka a odpojte jej od zásuvky.

Pokud se celý konektor začne hýbat, aniž by se oddělil, zatlačte na kabel na horním okraji konektoru plochou spodního dílu a současně přitáhněte levý okraj konektoru. Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili kabel nebo konektor, nebo bude trvale poškozen snímač.

Opatrně odsuňte podkladový konektor a vytáhněte ho z cesty kabelu domácího tlačítka / Touch ID.

Je velmi snadné poškodit váš iPhone během tohoto kroku. Pracujte pomalu a dbejte na to, kde se s nástrojem manipuluje. Pokud poškodíte hardware Touch ID, může být nahrazen pouze společností Apple.
Pokud se konektor nevytahuje snadno, použijte vysoušeč vlasů nebo horkovzduch pro zahřívání a změkčení lepidla zajišťující konektor a zkuste to znovu. Nepokoušejte se kompletně odpojit konektor - jednoduše ho jemně otočte tak, aby mohl být odstraněn kabel pod senzorem domácího tlačítka / Touch ID zařízení.
Krok 15

Pomocí páčidla opatrně oddělte lepidlo držícím kabel senzorem domácího tlačítka / Touch ID na zadní straně panelu displeje.

Demontujte sestavu čidla domácího tlačítka / Touch ID tím, že jej zdvihnete přední stranou displeje.

Chcete-li znovu nainstalovat, nejprve vkládejte plochý kabel otvorem v přední části displeje.
Krok 16

Demontujte tři šrouby Phillips, které připevňují držák na sluchátka k přednímu panelu:

Dva šrouby o průměru 2,6 mm

Jeden šroub 1,7 mm

Demontujte konzolu reproduktoru sluchátka.
Krok 17

Zvedněte přední stranu fotoaparátu mimo přístup k reproduktoru sluchátek.
Krok 18

Demontujte následující dva šrouby Phillips, které připevňují reproduktor sluchátek k přednímu panelu:

Jeden šroub 1,9 mm

Jeden šroub 2,5 mm
Krok 19

Vyjměte reproduktor sluchátka.

Ohřívejte horkovzduchem na horním okraji sestavy displeje, aby změklo lepidlo, které drží přední kameru a sestavu snímače na svém místě.

Použijte špičku páčidla, aby jste jemně zvedly snímač okolního světla ven z jeho výklenku na předním panelu.

Snažte se dostat celý nástroj pod snímač, abyste ho oddělili od čistého plastu pod ním. Pokud se dotýkáte pouze kabelu, může se senzor oddělit od sestavy kabelu a bude potřebovat výměnu.
Krok 20

Pomocí páčidla zvedněte kabel fotoaparátu nahoru ze dvou plastových sloupků na předním panelu a oddělte ho od posledního lepidla.

Odstraňte přední kameru a kabel snímače.
Krok 21

Demontujte tři šrouby s rozměry 1,2 mm ze tří stran Y000 z obou stran sestavy displeje pro celkem šest šroubů.

Ohřívejte horkovzduchem, blíže k domovnímu tlačítku, aby lepidlo změklo.

Použijte páčidlo pro otevření, aby se lepidlo uvolnilo v blízkosti domovského tlačítka, které drží desku stínění LCD na sestavu displeje.
Krok 22


Jemně zvedněte stínění LCD displeje ze sestavy displeje.
Krok 23

Pouze displej a digitizer vám zůstanou.


Závěr: Chcete-li zařízení znovu sestavit, postupujte podle následujících pokynů v opačném pořadí.

Necítíte-li se na to, kontaktujte nás přes odkaz níže a rádi Vám pomůžeme.Kontaktujte nás