Návod - výměna klávesnice včetně opěrky rukou "palmrest" DELL Vostro 15 5568


  
Vylomené panty nebo nefunkční klávesnice? Notebook DELL Vostro 5568 jde špatně otevírat? Toto vše může vyřešit výměna kompletního náhradního dílu opěrky rukou.


DELL Vostro 15 5568 - výměna kompletní klávesnice návod

Úvod

Vylomené panty nebo nefunkční klávesnice? Zde najdete postup na výměnu náhradního dílu opěrky rukou "palmrest".

Chcete-li náhradní díl zakoupit, neváhejte si vybrat na našem e-shopu ze tří variant opěrky rukou.

Vostro 5568 opěrka rukou

Vostro 5568 všechny náhradní díly

Na výměnu je potřeba toto nářadí: křížový šroubovák č. 0, křížový šroubovák č. 1, malá plastová jehla "páčidlo plastové"

Upozornění: tento návod slouží jen pro daný model, s jinýma mohou být odlišnosti v postupu.

Před manipulací uvnitř počítače

Aby nedošlo k poškození počítače, před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte následující kroky.
 1. Ujistěte se, že je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.
 2. Vypněte počítač.
  •  Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od síťového zařízení.
 3. Odpojte všechny kabely od počítače.
 4. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.
 5. U odpojeného počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení a uzemněte tak základní desku tím notebook i vypnete.
  •  Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete nenatřené kovové plochy, jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste vybili statickou elektřinu, která by mohla interní součásti počítače poškodit. nebo mějte antistatický náramek na uzemění.

Krok 1: Demontáž zadního krytu

Vyšroubujte šrouby, kterými je připevněn zadní kryt k počítači.


Pomocí jehly ze všech stran vyrýpněte okraje zadního krytu

Vyjměte zadní kryt z počítače.
Krok 2 Demontáž modulu baterie 

Odpojte kabel baterie od konektoru na základní desce [1].

Odstraňte šrouby připevňující baterii k počítači [2].

Zvedněte a vyjměte baterii z počítače [3].
Krok 3 Demontáž karty WLAN 

Vyjměte šroub, kterým je karta WLAN připevněna k počítači, a zvedněte plastovou západku [1] [2].

Odpojte anténní kabely od karty WLAN [3].


Vyjměte kartu WLAN ze slotu na základní desce [4].
Krok 4 Demontáž panelu LED 

Zvednutím západky odpojte kabely konektoru desky LED od základní desky [1].

Vyjměte šroub, který připevňuje panel LED k šasi počítače [2].

Vyjměte panel LED z počítače [3].
Krok 5 Vyjmutí ventilátoru 

Odpojte kabel desky I/O a základní desky z konektorů na základní desce [1] [2].

Uvolněte kabely konektoru WLAN z modulu ventilátoru [3]. 

Odpojte kabel konektoru ventilátoru od základní desky [1].

Vyšroubujte šrouby, kterými je systémový ventilátor připevněn k základní desce [2].

Zvedněte systémový ventilátor a vyjměte jej z počítače [3].
Krok 6 Demontáž sestavy displeje 

Zvednutím západky odpojte kabely displeje od základní desky [1].

Zvedněte západku kabelu displeje [2].
Uvolněte kabel displeje z vodítek kolem systémového ventilátoru [3] [4].
Sloupněte pásku, kterou je kabel displeje připevněn k počítači. [5] 


Otočte "rozevřete" základnu displeje, abyste se dostali k panelu displeje.


 

Položte počítač na rovný povrch tak, jak je znázorněno.

Vyšroubujte šrouby, kterými jsou připevněny závěsy displeje k šasi počítače [1].

Zvednutím panel displeje vyjměte [2].

Krok 7 Vyjmutí držáku disku SSD 

Demontujte šrouby, kterými je disk SSD připevněn [1].

Zvedněte a vyjměte disk SSD z počítače [2].


Krok 8 Demontáž základní desky 

Zvedněte západku [1,2,3,4,6], a odpojte tak kabely [5] z konektorů na základní desce. 

Odpojte kabel zdroje napájení displeje [1].

Zvedněte západku, a odpojte tak kabel konektoru displeje [2].

 

Vyjměte šroubky, které zajišťují základní desku k šasi počítače [1].

Zvedněte a vyjměte základní desku ven z počítače [2].


krok 9 Vyjmutí reproduktorů 

Odpojte kabely konektoru reproduktoru od základní desky a desky LED [1] [2].

Uvolněte kabel reproduktoru od desky LED [3].

 

Uvolněte kabely podél vodicích kanálků.

Nadzvedněte a vyjměte reproduktory z počítače.


Krok 10 Demontáž konektoru napájení 

Zvedněte kabel konektoru napájení z vodítek [1].

Nadzvedněte a demontujte konektor napájení z počítače [2].


Krok 11 Vyjmutí desky I/O 

Odpojte kabel konektoru desky I/O od základní desky [1] [2] [3].

Odšroubujte šroub, který jistí panel I/O k základní desce [4].

Zvedněte desku I/O a vyjměte ji z počítače [5].

krok 12 Vyjmutí pevného disku 

Zvednutím západky odpojte kabel pevného disku z konektoru na základní desce [1].

Vyjměte šrouby upevňující pevný disk k počítači [2].

Vytáhněte pevný disk z počítače [3].

Krok 13 Vyjmutí dotykové podložky "Touchpadu" 

Odlepte lepicí pásku [1].

Podle obrázku odpojte kabely konektoru od základní desky [2] [3] [4].

 

Vyšroubujte šrouby, kterými je kovový držák připevněn k dotykové podložce [1].

Kovový držák z dotykové podložky vyzvedněte [2].

 

Vyjměte šrouby, kterými je dotyková podložka připevněna k počítači [1].

Vysuňte a vyjměte dotykovou podložku z počítače [2].

Závěr: Chcete-li zařízení znovu sestavit, postupujte podle následujících pokynů v opačném pořadí.

Pro majitele čtečky otisku prstů je zapotřebí demontovat navíc čtečku otisku prstů. Uživatelé jenž nedisponují HDD nebo SSD tento krok přeskočí.

Zdroj: DELL https://www.dell.com/

Necítíte-li se na to, kontaktujte nás přes odkaz níže a rádi Vám pomůžeme.Kontaktujte nás