HP AU Optronics B116XW03 V1 LCD Display 11.6" HD LED 40pin

použitý originální náhradní díl HP AU Optronics B116XW03 V1 LCD Display 11.6" HD LED 40pin

1 490,00 Kč 910,00 Kč

LCD 11.6" display 1366x768 WXGA HD LED 30pin Slim DH (eDP) - N116BGE-EB2

Použitý náhradní díl LCD 11.6" display 1366x768 WXGA HD LED 30pin Slim DH (eDP) - N116BGE-EB2

1 360,00 Kč 630,00 Kč

LCD 11.6" display 1366x768 WXGA HD LED 40pin Slim LP - N116BGE-L42

Použitý náhradní díl LCD 11.6" display 1366x768 WXGA HD LED 40pin Slim LP - N116BGE-L42

1 490,00 Kč 890,00 Kč